Politik A-Ö

Arbetsrätten måste bli flexiblare så att ungdomar och invandrare får en chans att komma in på arbetsmarknaden.

Betyg ska införas från årskurs sex. Elever och föräldrar har rätt att veta hur det går i skolan för att kunna agera i tid.

Centrering av all makt är inte bra. Individer och familjer vet bäst vilken förskola, skola eller äldreboende som är bäst för dem.

Demokratiska värdegrunden ska stärkas och kunskapen om det svenska samhället är viktig.

Euron behövs för både Sveriges ekonomi och freden.

Föräldraförsäkringen ska fördelas jämnare mellan föräldrarna med tredelad ledighet.

Globaliseringen skapar möjligheter och berikar oss.

Hederskulturen ska bekämpas. I Sverige har individen rättigheter, inte kollektivet.

Invandringspolitiken ska öppna nya vägar för människor att ta sig hit. Dit hör arbetskraftsinvandringen.

Jämställdhetsperspektivet ska vara tydligt i bolagsstyrelserna och den privata sektorn.

Kärnkraften ska behållas och byggas ut.

Liberalismen försvarar människors frihet och bekämpar totalitära regimer och ideologier.

Mänskliga rättigheter ska respekteras i hela världen

Nyföretagande skapar nya jobb. Det ska vara enklare, billigare och tryggare att driva företag.

Organiserad brottslighet skadar vårt samhälle och ska bekämpas med kraft.

Parboendegarantin ska gälla i alla landets kommuner.

Queerpersoner- alla ska ha samma rättigheter oavsett sexuell läggning.

Rutavdraget ska behållas och utvidgas. Det skapar nya jobb och avlastar exempelvis småbarnsfamiljer som har det stressigt nog i vardagen.

Språktest ska införas som en morot för alla att lära sig svenska.

Turkiet ska få gå med i EU när de uppfyller kraven på demokrati och mänskliga rättigheter.

Utbildning i världsklass är vad Sverige behöver för att vara med och konkurrera om jobben och forskningen.

Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla och dålig för integrationen

Xenofobi och rasism ska inte osynliggöras. Jag tar debatten med dem som inte gillar mångfalden.

Yttrandefriheten är grundlagsskyddad och okränkbar. Den ska skyddas mot all form av hot.

Zen- med en allmän arbetslöshetsförsäkring kan alla vara lugna att de får A-kassa om de blir arbetslösa.

Åldersdiskriminering är aldrig acceptabelt. Låt människor jobba så länge de vill och orkar.

Äldreomsorgen ska ta vara på individens behov.

Övervakning behövs men individens integritet ska inte kränkas.

  Startsidan | Om Gulan | Mina åsikter | Artiklar | Press | Bli min rådgivare | Länkar | Kontakt
Fotografier av Mats Högberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Gulan Avci © 2006