Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Balansen mellan olika rättigheter måste vara glasklar
Publicerad på SVT-debatt onsdag 4 augusti 2010

Visa alla artiklar 

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Folkpartiet anser att dagens arbetsmarknad kräver att arbetsmarknadens parter ser över och modernisera spelreglerna så att arbetsrätten tar större hänsyn till kompetens. Vi öppnar även för att fler personer än i dag kan få undantas från turordningsreglerna. Det skulle ge unga en bättre chans att få ha kvar sina jobb, skriver Gulan Avci.


Sverige har i ett internationellt perspektiv en hög ungdomsarbetslöshet och har haft det under en lång tid. Det är särskilt allvarligt eftersom det finns forskning som visar att risken att bli arbetslös i framtiden är högre för personer som är arbetslösa upprepade gånger i yngre år.

På grund av höga ingångslöner, stela arbetsmarknadsregler och en bristfällig skola har många unga svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Det måste därför ske förändringar på dessa områden för att unga ska få en chans på arbetsmarknaden.

Alliansregeringen har tagit flera viktiga steg i rätt riktning. På utbildningsområdet har Folkpartiet liberalerna bland annat satt fokus på kunskap i skolan, stärkt yrkesutbildningarna och byggt ut antalet utbildningsplatser. På arbetsförmedlingen kan unga från dag ett få en coach som hjälper och stöttar dem i sitt arbetssökande.

Erfarenheten visar att unga har relativt goda chanser att faktiskt få jobb. Därför ska de först pröva sina vingar innan de slussas in i åtgärder. För dem som behöver ytterligare hjälp har vi infört en jobbgaranti för alla under 25 år som innebär att efter 90 dagars arbetslöshet kan man påbörja utbildning eller praktik.

För att öka chanserna för unga utan arbetslivserfarenhet har också de så kallade nystartsjobben införts, som gör det billigare att anställa en långtidsarbetslös ungdom. Regeringen har också halverat arbetsgivaravgiften för alla under 26 år. Unga har ofta svårt att mäta sig i kompetens med äldre som har längre erfarenhet. Den sänkta kostnaden ger därför unga en bättre chans att få det första jobbet.

Oppositionen har däremot inga svar till Sveriges unga. Föreslagna reformer syftar bara till att försöka backa bandet till tiden innan förra valet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill göra det dyrare att anställa unga genom att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. De säger att deras lösning är att istället göra det billigare att anställa en långtidsarbetslös ung. Men just detta har alliansregeringen redan infört.

Övriga förslag är än mer tandlösa. Oppositionen vill ha fler högskoleplatser, trots att högskolorna redan fått resurser för så många studenter de själva säger sig klara av. Det ska vara fler komvuxplatser, trots att dessa redan har utökats. Risken blir att unga skickas in i utbildningar som inte hjälper dem till arbete samtidigt som konjunkturen vänder uppåt och situationen på arbetsmarknaden förbättras.

Men mer behöver fortfarande göras för att hjälpa unga in i arbetslivet. Idag finns för få vägar mellan skola och arbetsliv. Folkpartiet anser att lärlingsutbildningar kan vara ett sätt att bygga en bro mellan dessa. Vi ska lära av våra grannländer Danmark och Tyskland, som har utbyggda lärlingssystem och en betydligt lägre ungdomsarbetslöshet.

Genom ett lärlingssystem kan fler unga komma in på arbetsmarknaden. Vi anser att det är betydligt bättre att som ung få lära sig ett yrke till en lägre lön än att stå utan jobb och tvingas leva på socialbidrag. För att genomföra detta behövs en ny anställningsform. Exakt hur avtalen för lön och anställningsvillkor sedan kommer att utformas vill vi överlåta till arbetsmarknadens parter att enas om.

I Sverige finns redan idag cirka 9 000 lärlingar inom ramen för regeringens försöksverksamhet på gymnasieskolan. Erfarenheterna av försöket har varit positiva både för unga, fack och arbetsgivare. Det naturliga steget är nu att utöka och göra försöket permanent. Folkpartiet vill dessutom göra det möjligt för alla upp till 23 års ålder att gå en lärlingsutbildning utanför ramen för gymnasieskolan.

Det är viktigt att också underlätta vägarna in på arbetsmarknaden för de unga som valt en akademisk utbildning. För dessa ungdomar fyller bemanningsföretagen en mycket viktig funktion. Genom att bemanningsföretagen ger företagen flexibilitet har det blivit en naturlig väg in på arbetsmarknaden för många unga. Den dörren vill Socialdemokraterna nu stänga för ungdomar och kraftigt försämra bemanningsföretagens villkor.

Regeln om "sist in, först ut" vid arbetsbrist gör att unga ofta får ta den hårdaste smällen när företag och offentliga verksamheter skär ner. Det är ett regelsystem som är utformat efter en arbetsmarknad med industrijobb. Folkpartiet anser att dagens arbetsmarknad kräver att arbetsmarknadens parter ser över och modernisera spelreglerna så att arbetsrätten tar större hänsyn till kompetens. Vi öppnar även för att fler personer än i dag kan få undantas från turordningsreglerna. Det skulle ge unga en bättre chans att få ha kvar sina jobb.

Folkpartiet tar ungdomsarbetslösheten på djupaste allvar och arbetar för att hitta lösningar. Oppositionen sitter däremot fast i gamla hjulspår och duckar för orsakerna till ungas problem på arbetsmarknaden. Om oppositionens politik blir verklighet skulle det innebära högre arbetslöshet och mer bidrag.

Klockan 20.00 söndagen den 19 september stänger vallokalerna. Först då får vi reda på vilken av alla prognoser som varit den rätta och därmed vilket block som kommer att bilda regering. Jag hoppas verkligen att vi då kommer att få se en återvald Alliansregering med ett starkt liberalt inslag.

Gulan Avci
Riksdagsledamot (FP)

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006