Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Balansen mellan olika rättigheter måste vara glasklar
Publicerad på SVT-debatt onsdag 4 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

MEDBORGARSKAP Grundläggande kunskaper i svenska språket är avgörande för att kunna ta makten över sitt eget liv. Därför är det dags för övriga partier inom Alliansen att ge besked, skriver riksdagsledamöterna Gulan Avci (FP) och Nina Larsson (FP).

Att inte kunna göra sig förstådd i det samhälle man bor i är som att vara instängd i ett språkligt fängelse. Alla som rest i länder där de inte talat språket får en aning av hur det är att inte kunna uttrycka sig. Men det är skillnad mellan att leva så under en kortare period och att göra det månad efter månad, år efter år.

Utan att kunna språket är det omöjligt att följa med i samhällsdebatten. Man lever ett liv på ytan och blir aldrig riktigt en del av samhället. Särskilt gäller det många av de kvinnor som kommer från avlägsna länder med starka patriarkala traditioner. I Sverige blir många invandrarkvinnor arbetslösa, lever i ojämställda förhållanden och de rör sig sällan i sfärer utanför hemmet. De blir helt enkelt isolerade.

Grundläggande kunskaper i svenska språket är avgörande för att kunna ta makten över sitt eget liv, känna sig delaktig i samhället och öka möjligheterna att komma ut på arbetsmarknaden. Undersökningar tyder på att hyggliga kunskaper i landets språk ökar chansen att få jobb med upp till 24 procent. De med goda kunskaper i svenska får oftare anställning än de som har lägst kunskaper.

Inför valet 2002 tog FP, bland många andra förslag för en bättre integration, upp idén om att återinföra språktest för svenskt medborgarskap. Vi menar att medborgarskapet ska få vara en morot, ett mål att sträva mot.

Det ska kunna gå att med hårt arbete snabbare bli medborgare än idag, då processen ofta drar ut under lång tid. Självklart skulle de som har särskilt svårt att lära sig nya språk, såsom äldre analfabeter och krigstraumatiserade personer, undantas språkkravet.

Som så ofta då någon vågar diskutera invandring och integration kom genast anklagelserna om främlingsfientlighet 2002. ”Fp fiskar i grumliga vatten” stod det i tidningarna. Det är just precis den mentaliteten som gjort att ingen vågat ta tag i dessa frågor och att invandrare har lämnats utanför.

Nej, vi fiskar inte i grumliga vatten utan i den klaraste bergsjö. Folkpartiet vill ha mer invandring, inte mindre. Vi vill öppna upp för arbetskraftsinvandring, medan bland andra Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är emot. Men vi måste ge de personer som kommer hit en chans att klara sig.

Om vi inte pratar om invandrares situation så lämnar vi däremot planen öppen för partier som har en annan agenda än att skapa incitament för invandrare att snabbare komma in i samhället.

Vad är det då som är så kontroversiellt med krav på språktest för medborgarskap? Jo, antag- ligen handlar det om att många tror att det krävs medborgarskap för att få bo i Sverige. Det gör det inte. Vad är det då en person utan medborgarskap missar?

En person med permanent uppehållstillstånd, PUT, får rösta och ställa upp i kommun- och landstingsval, men inte i riksdagsval. Det svenska medborgarskapet är symboliskt och ett viktigt sätt att visa att man är en del av gemenskapen.

Mot bakgrund av det är språktestet inte så konstigt. Hur ska en person kunna få reda på hur samhället ser ut, utan svenska? Hur ska personen kunna jämföra sina egna åsikter med de som partierna tar upp i debatter, utan att förstå debatterna? Det är inte en slump att valdeltagandet är så lågt i områden med hög andel invandring.

Inom Alliansen finns olika syn kring medborgarskapsfrågan. Folkpartiet liberalerna är det enda parti som så tydligt driver frågan. Nu är det dags för övriga partier inom Alliansen att ompröva tidigare beslut. Vi har inte råd att vänta längre. En fungerande integrationspolitik sätter språket i främsta rummet. Språkkravsfrågan är en sådan.

Medborgarskapet står för gemen-skap och demokratiska värderingar. Men medborgarskapet gynnar också de kvinnor som idag lever isolerade. De får en morot att lära sig språket, arbetsmarknaden öppnar sig för dem och de får veta vilka rättigheter de har. De blir mer självständiga och kan frigöra sig från det patriarkala förtryck som tyvärr är vardagen för många.

De flesta som lyckas ta sig till Sverige är starka personer som vill ge en bättre framtid till sig och sina barn än vad som fanns i det land de lämnade bakom sig. De har ofta rest under mödosamma förhållanden för att komma hit. Den inneboende kraften är fantastisk. Vi måste se till att ta till- vara den kraften. Att ställa krav är att bry sig. Vi bryr oss, därför lyfter vi ännu en gång upp frågan om språktest för medborgarskap.

GULAN AVCI (FP)
riksdagsledamot

NINA LARSSON (FP)
riksdagsledamot

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006