Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Balansen mellan olika rättigheter måste vara glasklar
Publicerad på SVT-debatt onsdag 4 augusti 2010

Den senaste tiden har burkan/niqaben varit föremål för heta debatter runtom i Europa. Förbudsförespråkarna hänvisar till kvinnoförtryck och könsapartheid. Motståndarna hävdar att ett förbud inskränker religions- och yttrandefriheten för de kvinnor som vill bära burkan.

Nyligen antog franska nationalförsamlingen en ny lag som förbjuder muslimska kvinnor att bära heltäckande slöja på offentliga platser.
Det innebär att en person som bär burka offentligt får böta 150 euro. Män som tvingar kvinnliga familjemedlemmar att bära plagget kan få böta upp till 30 000 euro och få fängelse i ett år.

Belgiska parlamentet har antagit liknande förslag. I våra grannländer Danmark och Norge är debatten i full gång. Här hemma är det ganska tyst. Undantaget är Sverigedemokraterna. Deras recept går ut på att kasta ut alla muslimer och strypa invandringen från tredje världen. Då är saken biff.

Ett sådant synsätt är inte bara farligt, det anspelar även på människors rädsla för det främmande. Frågan är om SD ska ha ensamrätt eller om vi ska föra en fri och vital debatt kring frågan? Jag förespråkar det sistnämnda.

Jag ser samma mönster i burkafrågan som i integrationsdebatten. 2002 vågade Folkpartiet säga sanningarna om integrationspolitikens misslyckande. Vi blev kritiserade men stod på oss. Idag är dessa frågor naturligt inslag i politiken. Ingen är rädd för rasiststämpeln.

Det kan tyckas att burkan är en ickefråga. Få kvinnor bär dräkten i Sverige. Men låt oss vända på perspektivet. Varför ska frågor som uppfattas som kontroversiella diskuteras först när det är ett problem. Vi, politiker arbetar ju dagligen i förebyggande syfte.

De flesta av oss är överens om att ett liberalt samhälle alltid ska värna individen. Inom ramen för religionsfriheten, ska människor ha möjlighet att praktisera sin religion och kultur. Det är en frihet som är grundlagsskyddad - och den ska vi fortsätta slå vakt om.

Men det måste också finnas gränsdragningar. Jag vill inte styra människors liv med pekpinnar. Bestämma hur de ska klä sig. Dock är jag bered att stärka skyddet för arbetsgivarna.

En arbetsgivare ska inte behöva vara rädd för att hamna hos Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att hon nekar en person som bär burka anställning. Även religionsfriheten har sina begränsningar. Balansen mellan olika rättigheter måste vara glasklart. Annars blir det svårt att upprätthålla ett pluralistiskt väl fungerande samhälle.

Inom barnomsorgen är det viktigt med samspel mellan barn och vuxna. Kroppsspråket och mimiken är viktiga arbetsverktyg för barnskötaren. Rättsväsendet kräver identifiering av medarbetarna. Det handlar om att människor känner sig trygga och säkra på sina arbetsplatser.

Ett offentligt förbud som i Frankrike och Belgien tror jag däremot inte löser alla problem. Det finns en risk att kvinnor som bär burka blir än mer isolerade. Att de aldrig lämnar hemmets fyra väggar och samhället förlorar all kontakt med dem.

Det som skrämmer mig mest är att islam politiskt stärker sitt grepp över utsatta invandrarområden. Att människor markerar sitt missnöje mot majoritetssamhället genom att ta på sig burkan. Eller ännu värre, att kvinnor blir tvingade till det av islamister. Då har religionsutövandet kidnappats av dem som inte respekterar demokratin.

Vi har inte fått något gratis. Generationer av svenskar har kämpat för de rättigheter vi har idag. De folkvaldas främsta uppgift är att försvara demokratin och de grundvalar den vilar på. Kvinnoförtrycket ska bekämpas med kraft. Men problemen måste angripas på rätt sätt och vid rätt tidpunkt.

För nyanlända ska det vara glasklart vilka värderingar som gäller i Sverige. Folkpartiet har föreslagit medborgarkurs inom ramen för SFI (svenska för invandrare). Förskolan och skolan har ett viktigt ansvar att skola eleverna i en demokratisk och jämställd anda.

Kvinnors deltagande på arbetsmarknaden måste förstärkas. Genom sänkta trösklar och skattelättnader kommer fler kvinnor få sitt första jobb. RUT- avdraget har varit en lyckad reform. Kontaktnät och språket är nyckeln till integration. På så sätt får man reda på sina rättigheter och kan stå emot det hedersrelaterade förtrycket.

Förbudsförespråkarna använder ofta kvinnoförtrycket i sin argumentation. Men sällan presenteras åtgärder för att komma tillrätta med problemen. Sen har vi de med främlingsfientlig retorik. De försöker måla upp en bild av att alla muslimer bär burka, går till moskén varje dag och lever på bidrag.

De flesta muslimer lever vanliga svenssonliv. Ingen kan tro att min mor är muslim när hon går på stan med sina högklackade skor, urtvättade jeans och blonda slingor i håret. Man måste göra skillnad på muslimer och islamister. Där är vi tyvärr inte ännu.

Bästa sättet att bekämpa förtryck och intolerans är att ta debatten mot dem som vill montera ner det pluralistiska samhället och dem som saknar respekt för kvinnors och mäns lika värde

Gulan Avci, riksdagsledamot FP

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006