Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Bra att slöjan debatteras
Publicerad i Tidningen-Folket 28 september 2009

Är slöjan ett uttryck för kvinnoförtryck eller inte? Frågar du mig, svarar jag bestämt ja. Frågar du Alia Khalifa får du ett lika tydligt svar, fast ett nej.

Khalifa har anmält sin skola till diskrimineringsombudsmannen. Hon får inte bära heltäckande slöja, niqab, för rektorn. Orsaken är att Khalifa inte kommer att kunna genomföra sin praktik för att sedan få arbete som barnskötare. Hennes religiösa övertygelse sätter stopp för att visa sig för män och ta dem i hand. Det är svårt att jobba i förskolan då.

Slöjfrågan har debatterats intensivt den senaste tiden. Det tycker jag är bra. Politiker och medier har alltför länge haft beröringsångest för ämnet. Frågor som uppfattats som kontroversiella har sopats under matten.

Förhoppningsvis får vi en vitaliserad debatt framöver om religionsutövning och andra fri- och rättigheter. Att välja en frihet kan innebära att man får göra avkall på en annan. Fallet med Alia Khalifa är ett sådant tydligt exempel.

Arbetet inom barnomsorgen innebär pedagogisk undervisning, kroppskommunikation och att utveckla barnet språkligt genom lekar. Det handlar också om att förmedla viktiga värden som jämställdhet. Men det blir svårt om Khalifa samtidigt ska förklara för barnen varför hon inte visar sig för män utan sin niqab.

Som liberal är min utgångspunkt individen. Alla människor har rätt att göra sina egna val, förverkliga sina drömmar så länge det inte inskränker eller påverkar någon annan negativt.

Sverige är ett sekulärt och modernt land som har jämställdhet och jämlikhet som sina ideal. Våra rättigheter är grundlagsskyddade, även religionsfriheten. Men det innebär inte att religionen kan diktera villkoren på arbetsmarknaden. Inom vissa yrken lämpar det sig inte att bära religiösa plagg och bonader. Inom andra yrken är det inga problem. Men religionen kan inte stå ovanför sådana beslut.

Var femte invånare har utländsk bakgrund. Människor kommer från olika delar av världen, har olika erfarenheter och livsstil. Allt detta berikar Sverige som helhet. Men när människor från olika kulturer och traditioner ska leva tillsammans så ställer det också vissa krav. För den invandrade handlar det om att lära sig om svenska samhället, språket, lagarna och värdegrunderna.

Alia Khalifa har själv valt att bära sin niqab. Men alla muslimska flickor och kvinnor har inte den möjligheten. De tvingas bära den och därmed tvingas de leva i en miljö där kvinnans underordning är väl definierad. De tvingas ingå i en social gemenskap där männen har kontroll. Så är det i de flesta muslimska länderna där regimer och religiösa ledare styr.

I Sverige har dessa religiösa attribut ofta försvarats med att muslimska kvinnor valt att bära plagget frivilligt. Ibland har det också hävdats, i bästa politiskt korrekta anda, att slöjan är att likställa med stringtrosor. Innebörden av ett sådant resonemang är att det inte är någon skillnad på kvinnans ställning i den muslimska världen jämfört med vårt samhälle.

Men det är fel. I Sverige är kvinnans ställning betydligt starkare och vi ska också vara stolta över vår jämställdhet och hävda att den bör omfatta fler.

Det är en principiellt viktig fråga som diskrimineringsombudsmannen har att ta ställning till i och med Khalifas anmälan. DO bör klargöra att det inte är diskriminering att alla som arbetar inom barnomsorgen faktiskt ska visa sina ansikten i den pedagogiska verksamheten.

Gulan Avci
Fullmäktigeledamot Sthlm Stad, FP
Före detta ordförande Liberal Mångfald

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006