Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Friheten för kvinnor kan snart vara över i irakiska Kurdistan
Publicerad på Newsmill 2008-12-15

Vi är många som hoppats på en framtid i frihet för kurder och som varit stolta över regeringen i irakiska Kurdistan. Men den nya lagen om månggifte sanktionerar förlegade religiösa och traditionella värdesystem som ingen vän av jämställdhet och demokrati kan ställa upp på. Det skriver Gulan Avci.

Polygami är ett samlat begrepp för månggifte som ger mannen rätt att ha flera fruar samtidigt. Denna tradition har praktiserats i stora delar av världen under olika tidsepoker och tillämpas idag bland annat i flera muslimska länder.

Muslimsk lag tillåter polygami. Men det är reglerat till max fyra fruar till skillnad från tidigare då mannen kunde gifta sig med hur många fruar han ville. Mannen ska behandla sina fruar som jämlika (med varandra, men inte med honom) och stå för samtligas försörjning. Dessa regleringar är dock mest kuriosa. Det är sällan kvinnor i patriarkala samhällen kan opponera sig mot mannen. Han är familjeöverhuvudet och har alltid sista ordet.

Nu har polygamin blivit föremål för het debatt i Kurdistan i Irak. Det regionala parlamentet godkände i oktober i år en lag som begränsar månggifte från dagens fyra fruar till två. En man får gifte sig med en andra fru, men detta måste godkännas av den första frun. Det får endast ske om hon inte kan få barn eller har någon sexuellt överförbar sjukdom. I den rättsliga processen måste den första frun skriva under ett dokument i rätten som styrker att hon godkänt sin makes vigsel.

Lagen har väckt stora känslor bland många. Både kvinnoorganisationer och organisationer som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter fördömer den. De vill förstås se ett totalförbud mot polygami. Kurdistans regionala regering har i flera år arbetat för att främja kvinnors rättigheter i det kurdiska samhället. Olika projekt har initierats av premiärminister, Necirvan Barzani, han har engagerat sig i hedersrelaterade frågor och uppmärksammat mäns våld mot kvinnor. Ett arbete som inte är möjligt i övriga Irak.

Polygami och gamla religiösa och traditionella värdesystem krockar med det moderna samhället. Vi som står för demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter måste i sådana situationer välja sida och tydliggöra våra ställningstaganden.

Därför blir detta beslut paradoxalt när regeringen å ena sidan säger att man kämpar för kvinnors rättigheter för att å andra sidan lägga fram lagförslag som förstärker kvinnans underordning. Beslutet antogs som tur är inte enhälligt. 39 ledamöter röstade för, 35 emot och 6 la ner sina röster. Det var framför allt ledamöter från Jalal Talabanis parti PUK som röstade emot. Att oppositionen i parlamentet är stark inger hopp om en fortsatt debatt för att faktiskt upphäva denna kvinnofientliga lag.

Efter kriget 2003 gick utvecklingen i Irak i två riktningar. Det kurdiska självstyret kunde fortsätta utvecklas och förutom några större terrorattentat har man sluppit de uppslitande sekteristiska strider arabiska Irak har plågats av i en serie av år.

Saddam Hussein var en av världens mest fruktade diktatorer. Nu är han borta från makten. Kurder vågade tro på en framtid byggd på frihet. Vi kurder i exil blev stolta över vår regering. Många bekanta från Sverige packade resväskan och åkte till Kurdistan för att delta i demokratiprocessen.

Men så kom denna lag. Vissa hävdar att den stärker kvinnans ställning för att den reglerar mannens rätt till att bara ha två fruar. Men i praktiken sanktionerar den förlegade religiösa och traditionella värdesystem som ingen vän av jämställdhet och demokrati kan ställa upp på.

Den politiska strukturen i Kurdistan är komplicerad. Vad regeringen och parlamentet beslutar är inte alltid vad som kommer att gälla på den lokala nivån. Bristen på ett samlat lagsystem och det svaga civila samhället innebär att det kurdiska samhället på många håll är djupt konservativt och förändring tar lång tid. Om byledare, klanledare och religiösa ledare motsätter sig lagar och regler så blir de bromsklossar i moderniseringen. Och lokalt är utrymmet att säga emot mycket litet. De politiska partierna tar hellre små steg än riskerar öppen konflikt, och de är beroende av klanerna för sin maktbas och legitimitet. Detta är en klassisk ordning i hela Mellanöstern.

Men denna modell är inte förenlig med en liberal demokrati som utgår från den enskilde individen. I stället formas samhället i överenskommelser mellan politiska ledare och lokala ledare som för talan för olika kollektiv i stället för att lagar stiftas med den enskilde individen som utgångspunkt. Och individerna själva är sällan medvetna om sina rättigheter, många är inte läskunniga och har aldrig fått lära sig att tänka kritiskt. Speciellt de äldre är uppvuxna med en kultur där man alltid bugar inför den som står högre upp på samhällsstegen - oavsett om personen är klok eller okunnig.

Kvinnorna utgör minst halva befolkningen i Kurdistan i Irak. De kan vara fler än så mot bakgrund av krig och folkmord. Kvinnorna måste ges möjlighet att delta i demokratiarbetet på lika villkor. Att inte göra det är att svika dagens och nästkommande generationers möjlighet att leva ett liv med respekt för mänskliga rättigheter, något som vi i Sverige och västvärlden ser som en självklarhet.

Gulan Avci
Ordförande Liberal Mångfald
Ledamot kommunfullmäktige i Stockholms Stad

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006