Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Turkiet är ingen demokrati
publicerad på Uppsala Nya Tidning fredagen den 26 oktober 2007

Det är dags för Turkiet att välja väg. ­Antingen väljer man demo­krati, eller så hamnar ­landet i samma fack som PKK, ­skriver Gulan Avci.

Det turkiska parlamentet har antagit ett beslut att ge militären grönt ljus att invadera de kurdiska delarna av norra Irak för att bekämpa PKK. Ingen vet när det kan ske men situationen är mycket allvarlig och riskerar att få förödande konsekvenser i hela ­regionen, inte minst för det kurdiska självstyret.

Den kurdiska regionala regeringen i norra Irak (KRG) har vid flera tillfällen föreslagit samtal med Turkiet för att undvika en militär konflikt, men Turkiet har vägrat föra dialog, Turkiets vice premiärminister, Cemil Cicek, har till turkiska tidningar sagt att "vi pratar inte med kurdiska grupper i Irak".

Turkiets problem handlar i grund och botten inte om att bekämpa PKK. I takt med att det kurdiska samhällsbygget blir starkare, politiska och civila institutioner börjar fungera, ekonomin växer och internationella investeringar ökar, blir kurderna mindre beroende av sina grannar.

Turkiets inflytande har minskat i regio­nen de senaste åren, och nu kräver kurder i Turkiet motsvarande rättigheter som deras bröder och systrar åtnjuter på and­ra sidan gränsen.

Till Turkiets oro hör också den framtida ställningen för oljestaden Kirkuk som enligt irakiska konstitutionen skall avgöras i en folkomröstning senast 31 december i år. Turkiet har inte gjort hemlighet av att de helst ser cent­ralregeringen i Bagdad ansvara för Kirkuk och dess naturtillgångar, alternativt att folkomröstningen skjuts upp på framtiden, under obestämd tid.

40 procent av Iraks olja ligger i Kirkuk, det motsvarar 4 procent av världens olja. För kurderna har Kirkuk alltid varit en del av Kurdistan, både geografiskt och historiskt. Under Saddam Husseins tid vid makten fördrevs hundratusentals kurder från sina hem, till förmån för araber som flyttades in med hjälp av tvång och bidrag. På så sätt fick Kirkuk en arabisk majoritet.

I dag har många av de fördrivna flyttat tillbaks och arabiseringen har förbytts till hopp om att Kirkuk efter folkomröstningen återigen kommer att bli en del av Kurdistan i Irak.

Återförenas Kirkuk med Kurdistans autonoma gränser i Irak innebär det ännu ett steg mot självständighet.
Turkiet spelar ett högt spel, landets agerande kommer få konsekvenser lång tid fram­över.

Invasionsplanerna måste omedelbart avbrytas. PKK måste lägga ned vapnen. Tiderna för gerillakrig är förbi. I den moderna världen är det diplomatins språk och politiska processer som i slutändan segrar.

För Turkiets del handlar det i förs­ta hand om att arbeta för reformer för yttrandefrihet i politiska frågor, möjlighet att starta föreningar, organisationer, intressegrupper och politiska partier.

Kurder måste få tala sitt modersmål offentligt, i skolor och i medierna, utan rädsla för repressalier från regimens sida. Lagar som förnekar kurdernas existens måste avskaffas.
Så länge Turkiet nekar kurderna deras rättigheter, och inte välkomnar dem in i samhällets alla sfärer som jämbördiga med lika rättigheter, får de räkna med att PKK kommer ha fortsatt inflytande i det kurdiska samhället.

Kurder måste ges alternativ i det politiska livet, civilbefolkningen måste ingjutas med hopp om en bättre framtid.
Det är dags för Turkiet att bestämma vilken väg de ska ta. Antingen väljer man demokratins väg, eller så hamnar Turkiet i slutändan i samma fack som PKK.

Kurdistan i Irak ges hopp om demokratisering av övriga Irak. Arbetet för frihet och demokrati har påbörjats för länge sedan, och det hopp som finns får inte släc­kas. Här har både EU och det internationella samfundet viktig och betydelsefull roll.

Gulan Avci
ordförande Liberala Invandrarförbundet
kurd från Kurdistan i Turkiet
UNT 26/10 2007

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006