Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Inga socialbidrag till nyanlända flyktingar
publicerad på Dn-debatt den 13 juli 2007

Ny folkpartirapport kräver stenhård arbetslinje för nyanlända flyktingar: Inga socialbidrag, bara ersättning för utbildning och jobb.

Den första frågan till nyanlända flyktingar bör vara hur de ska skaffa sig egen försörjning. Flyktingarna måste delta i introduktionsprogram på heltid och få ersättning för det och inte socialbidrag. Inga sommarlov i introduktionsprogrammen, i stället bör flyktingar ta sommarjobb eller gå kurser. Låt även nyanlända söka jobb i bemanningsföretag. Det föreslås i en rapport som presenteras idag av folkpartiets kommunalpolitiska råd. Detta är det bästa sättet att välkomna nyanlända till arbete och integration, skriver folkpartisterna Lennart Gabrielsson, ordförande i kommunalpolitiska rådet, Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg och Gulan Avci, ordförande i Liberala invandrarförbundet


Det är en skandal att inte alla kommuner ställer upp och tar emot flyktingar i år när det förväntas komma rekordmånga asylsökande till Sverige, framför allt från våldets Irak.

Hittills har 228 av 290 kommuner tecknat avtal för 2007 om att ta emot flyktingar. Nu när regeringen ger kommunerna bättre ekonomiska villkor är det rimligt att kräva att alla ställer upp och tecknar avtal med Migrationsverket.

Den stora utmaningen i flykting- och integrationspolitiken handlar om att nyanlända ska skaffa egen försörjning så fort som möjligt i Sverige. Utmaningen är enorm med tanke på det misslyckande som socialdemokraternas integrationspolitik resulterat i. I dag presenterar folkpartiets kommunalpolitiska råd en idéskrift om hur kommunernas integration kan förbättras.

I slutet av juni publicerade Integrationsverket rapporten Integrationspolitikens resultat. Det är ett förödande bokslut över den socialdemokratiska integrationspolitiken och introduktionen av nyanlända i kommunerna:

Utanförskap i stället för jobb. Inte ens hälften av de nyanlända som deltagit i introduktion har fått kontakt med arbetsmarknaden under det första året.

Introduktion på halvtid i stället för på heltid. Trots att Integrationsverket har rekommenderat att introduktionen ska vara en heltidsaktivitet har de flesta nyanlända inte ens haft aktiviteter 20 timmar per vecka.

Raka vägen till socialbidrag. Ersättningen för introduktionen har gjorts löneliknade endast i hälften av kommunerna. I stället har försörjningsstöd (socialbidrag) betalats ut. Nyanlända som jobbat extra har i många kommuner fått minskade ekonomiska bidrag i samma mån, så kallad inkomstavräkning, vilket inneburit att det inte lönar sig att arbeta.

Sommarlov i stället för introduktion. I vissa kommuner tvingas nyanlända gå på sommarlov i stället för att studera svenska eller samhällskunskap. I rapporten Integrationspolitikens resultat skriver Integrationsverket. Att personer i introduktion sällan erbjuds heltidsinsatser och att vuxna människor får sommarlov under introduktionen tyder också på att kommunen inte ser introduktionen som ett viktigt redskap för att skapa möjligheter för nyanlända att nå målet så effektivt som möjligt.

Analysen av bristerna i den gamla rege­ringens integrationspolitik är viktig. Men ännu viktigare är att den passiviserande introduktionen nu upphör.

Trots likartade förutsättningar fungerar integrationen olika väl i olika kommuner. Det framgår till exempel i rankningen av hur Sveriges kommuner lyckats med integrationen som tidningen Fokus genomfört. Genomgången visar tydligt att det finns framgångsexempel i olika delar av Sverige, i både små och stora kommuner.

Vi har studerat några kommuner som lyckats bra med integrationen. En genomgående framgångsfaktor är något som kan tyckas självklart, en lokal strategi för introduktionen. I de kommuner där ett strategiskt och medvetet arbete med introduktionen har högsta prioritet fungerar också integrationen bäst.

I dag presenterar vi idéskriften Välkommen till jobbet! med konkreta förslag för hur kommunerna ska klara introduktionen av de nyanlända flyktingarna. Idéskriften är ett kraftfullt åtgärdspaket på hur introduktionen ska leda till egen försörjning.

1. Jobbfokus. Den första frågan till de nyanlända i introduktionen bör vara hur de ska skaffa egen försörjning i Sverige. Den röda tråden är att hålla stenhårt på arbetslinjen.

2. Introduktion på heltid. Introduktionen ska ske på heltid. Det stimulerar till aktivt jobbsökande på fritiden. Extraarbeten på kvällar och helger ska uppmuntras.

3. Aldrig socialbidrag alltid löneliknande ersättning för introduktionen. Ersättningen betalas ut för att introduktionsplanen och de lokala reglerna följs.

4. Sommarjobb och sommarkurser i stället för sommarlov. Introduktionen bör ordnas hela året. Om ordinarie introduktion gör uppehåll på sommaren ska de nyanlända erbjudas språkundervisning eller annan utbildning om de inte jobbar.

5. Varva språkundervisning med praktik. Personer med olika yrkesbakgrund från sina hemländer ska få en yrkesintroduktion på arbetsmarknaden i kombination med studier i svenska språket. Det här överensstämmer med de nya instegsjobben.

6. Låt nyanlända söka jobb i bemanningsföretag. Bemanningsföretagen är en bro till arbetslivet för många utlandsfödda eftersom de ser till kompetens oavsett etnisk bakgrund.

7. Introduktionen är ingen fråga för socialtjänsten utan en fråga om kompetens. Socialtjänstens omhändertagandeperspektiv på individer har oftast litet att göra med introduktion av friska nyanlända flyktingar som kan och vill skaffa sig egen försörjning.

8. Validering av utbildning och yrkeserfarenheter. Satsa kommunala resurser på validering. Inrätta om så behövs egna valideringskanslier. Likaså är det viktigt att samarbeta med de närmaste högskolorna för certifiering av utländska akademiker så att de kan verka i Sverige.

9. Låt kommuner med mottagningskapacitet skriva avtal med hårt belastade kommuner. Kommuner med väl fungerande introduktion som har svårt att locka till sig nyanlända ska uppmuntras att skriva sekundäravtal med till exempel Södertälje, Malmö, Göteborg och Landskrona. Förhandlingar att skriva sekundäravtal förekommer bland annat mellan Gävleborgs län och Södertälje.

10. Det handlar om ledarskap. Introduktionen av flyktingar är framför allt en resurs- och tillväxtfråga. Kommunerna behöver ta ett strategiskt helhetsgrepp om introduktionen kopplat till det lokala tillväxtarbetet.

Ett tydligt jobbfokus går hand i hand med ett bra företagsklimat. Det visar sig att tre av de fyra kommunerna i vår idéskrift ligger i toppen på Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. I Solna stad, med Sveriges näst bästa företagsklimat, är näringslivschefen också chef för introduktionen av flyktingar. Att integration förutsätter ett starkt och tillväxtfrämjande företagsklimat är väldigt tydligt i Solna.

Det är detta som de rödgröna partierna aldrig har förstått. Vi folkpartister vet att det är de kommuner som kombinerar ett starkt och konsekvent jobbfokus med en företagsvänlig politik som lyckas med introduktionen. I Solna är stadens representanter stolta över den integrationspolicy med fokus på jobb och tillväxt som antagits. Så borde det kunna vara i de flesta av Sverige kommuner.

Kommunerna har nu ett gyllene tillfälle att förbättra introduktionen av de nyanlända. Den här gången har vi inte råd att misslyckas. Vi folkpartister tar därför mängder av lokala initiativ för att sprida de bästa erfarenheterna av flyktingmottagande. Så snabbt som möjligt måste dörrarna öppnas och de nyanlända välkomnas till arbete och egen försörjning.

Lennart Gabrielsson
Helene Odenjung
Gulan Avci

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006