Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Dags att tala om hur vissa grupper utnyttjar religionsfriheten
Krönika publicerad på politikerbloggen den 29 maj 2007

Sverige är ett sekulärt land med stat och kyrka åtskilda från varandra. Det står i grundlagen att religion är en privat angelägenhet men att alla människor har rätt att utöva sin tro. Allah, Jesus, Hare Krishna och alla andra gudar inryms i religionsfriheten. Idag har de flesta religiösa grupperna samlingslokaler där de utför andakter. Det tycker jag är bra. Möjligheten för människor att träffas i olika forum för sociala och religiösa sammankomster ska finnas.

Flera hundra tusen människor i Sverige kommer från muslimska länder. Muslimer har sina moskéer och har möjlighet att utöva sina traditioner, kultur och högtider på samma sätt som andra religiösa grupper. Allt detta garanterar religionsfriheten som infördes år 1952 i Sverige. Samma år det blev möjligt för svenskar att gå ur svenska kyrkan.

Men det finns tyvärr ett förhållningssätt till religionsfriheten som hämmar jämställdheten. Barn som födds och växer upp i Sverige med föräldrar som har en stark religiös tro fostras in i gamla traditionella värderingar som inte passar in i det sekulära och modena samhället. Pojkar och flickor får olika uppfostran och jämställdhetsperspektivet är på armlängds avstånd.

Enligt islam är kvinnor och barn mannens egendom. Mannen har rätt att ta kollektiva beslut, aga och bestraffa familjemedlemmar om de inte underordnar sig eller vanärar familjen och släktens rykte och heder. Det gäller särskilt flickor och kvinnor. Allt detta strider mot det fria och demokratiska samhällets värderingar och mot de mänskliga rättigheterna.

Religionsfrihet innebär rätten att tro och utöva sin religion. Men religionsfriheten innebär inte att tvinga på små flickor slöja, att sätta dem i skolor där de inte får kontakt med övriga samhället och där de lär sig att förakta västvärlden och hata judar. Religionsfrihet innebär inte rätten att hjärntvätta små pojkar i koranskolor eller att gifta bort flickor. Då har religionsfriheten blivit ett tvång, och dessutom en täckmantel för att utöva kontroll på närstående.

Att småflickor bär slöja blir allt vanligare. Konsekvenserna ser vi i grundskolan. Föräldrar tar sig rätten att förbjuda sina barn att t.ex. delta i simundervisning och sex- och samlevnadslektioner. Flickors rörelsefrihet är kraftigt begränsad, ofta har de inga vänner utanför den egna gruppen och saknar kontakt med övriga samhället.

När barn riskerar fara illa ska samhällets alla institutioner skydda dem. Demokrati, mänskliga fri- och rättigheter ska alltid överordnas religion, kultur och traditioner. Dessutom är det viktigt att det finns människor i majoritetssamhället som backar upp dem som är utsatta. Tyvärr har det ofta varit tyst i Sverige. Svenska feminister har varit mer intresserade av att prata mansskatt och säga att män är djur än att ge stöd åt unga tjejer i nöd. Politikerna har varit så rädda att bli kallade för ”islamofober” att de också svikit tjejerna.

Det är dags att bryta tystnaden och börja tala om hur en del grupper missbrukar religionsfriheten. Och det gäller inte bara muslimer även om den här krönikan fokuserar på islam. Så länge barn tvingas in religiösa traditioner de själva inte valt så finns mycket kvar att göra. Därför hoppas jag att fler politiker ansluter sig till det demokratiska arbetet vi alla är skyldiga att värna.

Gulan Avci
Ordförande Liberala Invandrarförbundet

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006