Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Sidoorganisationerna viktiga för folkpartiet
Gästkrönika publicerad i folkpartiets medlemstidning NU den 1 juni 2007

Lördagen den 12 maj höll Liberala invandrarförbundet årsmöte. Ombuden gav mig förtroende att leda organisationen de kommande två åren som ordförande. Uppdraget innebär både ett ansvar och en utmaning för att Liberala invandrarförbundet ska bli en stark och dynamisk organisation.

Folkpartifamiljen inrymmer flera sidoorganisationer och nätverk. Vi har invandrarförbund, ungdomsförbund, studentförbund, kvinnoförbund, liberala seniorer, europanätverk, miljönätverk och HBT-liberaler. Det är denna mångfald som återspeglar sig i samhället och gör vårt parti viktigt och föredömligt.

År 2006 inträffade det vi alla väntat på. Sverige fick en ny regering. Efter tolv år av socialdemokratisk maktfullkomlighet gav inte väljarna partiet förnyat förtroende. Sossarna fråntogs ansvar för landets framtid!

Idag har vi en alliansregering med fyra starka folkpartistiska ministrar. Skolminister, Jan Björklund, med stor sannolikhet partiordförande efter landsmötet är garanten för att inga elever längre ska tillåtas lämna skolan med otillräckliga kunskaper och ofullständiga betyg. Cecilia Malmström som är Sveriges röst i Europa och Europas röst i Sverige. Nyamko Sabuni är en stridbar person som bland annat tagit upp kampen för jämställdhet, mot diskriminering och hederskultur. Lars Leijonborg har satt utbildnings- och forskningsfrågorna på kartan. Vem vet, om några år kan det återigen vara svenskar som tar emot Alfred Nobels pris i ekonomi, kemi, matematik eller litteratur.

Med folkpartiet i regeringen har Liberala invandrarförbundet och andra sidoorganisationer möjlighet att påverka hur Sverige styrs. Den chansen är viktig att ta vara på. Genom dialog och bra kommunikation kan synpunkter och idéer föras fram på ett lämpligt sätt.

En miljon människor har rötter i andra länder och invandrarna är en viktig grupp för alla partier. I detta avseende blir det ännu viktigare för Liberala invandrarförbundet att bygga upp en bra och dynamisk organisation för att fler väljare ska attraheras av folkpartiet och ansluta sig till de liberala idéerna.

I nästa val kommer invandrarna att vara en ännu viktigare väljargrupp. Valdeltagande kommer att öka i takt med integrationen, fler invandrare gör sina röster hörda och aktiviteten i förorten växer.

Liberaler får aldrig glömma sitt arv. Vi måste fortsätta kämpa för utsatta grupper i samhället. Så som vi till exempel kämpat för svenska kvinnors frihet ska vi kämpa för andra kvinnors. Kampen för demokrati och mänskliga rättigheter ska alltid vara överordnat kultur, tradition och religion.

För mig är det viktigt att det finns en levande diskussion och goda kommunikationskanaler i Liberala invandrarförbundet. Med ledorden dialog, kommunikation och gemensamma mål kommer vi ha högt i tak. Vår främsta uppgift är ett bra samarbete med folkpartiet. Vi är en del av folkpartiet och folkpartiet är en del av oss. Och så ska det förbli.

Liberala invandrarförbundets styrelse är mångfaldig. Muslimer, judar, kristna, ateister, kurder, polacker, israeler, egyptier, latinos, svenskar och kosovoalbaner är representerade. Det är mångfalden och inte enfalden som skapar bra politik. Därför inbjuder vi fler att ansluta sig.

Gulan Avci
Ordförande Liberala Invandrarförbundet

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006