Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Kravaller gynnar SD
Publicerade på sidan 4 i Expressen den19 maj 2007

Att skapa kravaller utanför sverigedemokraternas lokaler gynnar bara partiet. Det tar
fokus från partiets främlingsfientliga politik. Sd har demokratisk rätt att ha möte. Det är dess propaganda som ska synliggöras och argument som ska bemötas.
Det skriver i dag GULAN AVCI, ordförande för liberala
invandrarförbundet.

I helgen håller sverigedemokraterna årsmöte med cirka 200 deltagare. Det kan inte ha undgått någon. Mötet skulle egentligen ha ägt rum mellan 27–29 april men fick ställas in då flera tilltänkta lokaluthyrare sa nej på grund av den säkerhetsrisk som finns kring partiet.

Nu har Karlskrona kommun gått med på att hyra ut lokal så att mötet kan äga rum. Men kommunen skulle ha agerat från början. Sverigedemokraterna blev i valet kommunens tredje största parti med tolv mandat i fullmäktige och har liksom andra partier sin fulla rätt att få tillhandahålla lokalutrymmen oavsett vad vi tycker om deras politik.

I dag kan vi läsa att extremvänstern hotar med våldsamma protester, så i helgen kan nyhetsbevakningen domineras av kravaller och maskerade skitungar i stället för den politik sverigedemokraterna står för. Att miljöpartiets, kristdemokraternas och centerns ungdomsförbund håller kongresser samtidigt tycks vara underordnat.

Partiet har fått enorm genomslagskraft de senaste månaderna till följd av debatter med socialdemokraterna, moderaterna och folkpartiet. Men uppmärksamheten har också fått spridning på grund av lokalfrågan.

Den här fokuseringen vid sverigedemokraterna är intressant. Partiet är främlingsfientligt och ska bekämpas med kraft. Dess propaganda ska synliggöras, dess argument ska bemötas och dessutom är det viktigt att svenska folket får en större kunskap om hur det förhåller sig med invandring, asylmottagning och uppehållstillstånd. En större kunskap skulle blotta den inhumanitet och diskriminering som är en del av vardagen för många flyktingar i Sverige.

Men fokuseringen vid sverigedemokraterna missar tyvärr ofta den mest fundamentala frågeställningen: hur kommer det sig att partiet växer sig så starkt? Den som enbart fokuserar på ett partiprogram eller antalet dömda och bidragsberoende aktivister skjuter utanför målet. Sverigedemokraterna är en produkt av det Sverige som vi alla har varit med att skapa.

Min familj kom till Sverige fördrivna från Kurdistan av den turkiska armén 1982. Det var samma år som den svenska kronan devalverades. Förmodligen har denna krondevalvering och den ekonomiska politik som fördes under 1970-talet fram till krisen bidragit betydligt mer till sverigedemokraternas framgång än någon invandring i världen.

Den ansvarslösa ekonomiska politiken – där alla nödvändiga reformer sköts på framtiden – lade grunden för den ekonomiska kris tio år senare som den svenska underklassen ännu inte har hämtat sig ifrån. Här gick den svenska drömmen i kras. Vi blev ett land som alla andra, med vinnare men också med stora grupper förlorare. Här finner vi grogrunden till våra folkhemsrasister.

Jag är demokrat och mår riktigt illa av att sverigedemokraterna inte får hyra lokaler och att deras aktivister hotas och blir misshandlade. Samtidigt kan jag inte förstå varför partiet väljer att lägga skulden för Sveriges problem på alla invandrare.

GULAN AVCI
Ordförande Liberala invandrarförbundet (fp).

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006