Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Utan språk - inget jobb
Artikel publicerad på city-debatt den 10 Oktober 2006

debatt 10 okotber 2006. Sluta särbehandla. Bryt utanförskap genom att satsa på varje individs förutsättningar att vara självförsörjande. Språkskolor, förlängd skolplikt, lokalpoliser och rätt att ombilda hyresrätter är nyckeln till integration. Det skriver Gulan Avci, integrationssamordnare i Stockholm, fp.

De senaste åren har arbetslösheten ökat, skolresultaten har försämrats och bostadssegregationen har brett ut sig i invandrartäta områden.

I Stockholms stad finns idag sju utanförskapsområden; Hjulsta, Södra Rinkeby, Norra Rinkeby, Husby, Norra Tensta, södra Tensta och Skärholmen. I dessa områden är sysselsättningen, skolresultaten, valdeltagandet och förvärvsinkomsterna låga. På två år har utanförskapsområden vuxit med 7 procent, till 53 000 individer. (Folkpartiets utanförskapskarta för Stockholms stad 2006.)

Fram till idag har integrationspolitiken genomsyrats av storstadssatsningar och miljonprogramsatsningar. Syftet var att främja en god utveckling i utsatta områden och skapa jobb. Men attityderna har inte förändrats. Det finns en föreställning om att människor som kommer till Sverige inte kan vara självförsörjande. Det är detta som varit orsaken till integrationspolitikens misslyckande.

Jag är övertygad om att vi kan bryta utanförskapet. Vi länge föreslagit kraftfulla program som kommer att träda i kraft under mandatperioden.

1. Inför en jobb-och-utvecklingsgaranti som är kombinerad med språkinlärning. Detta ska framförallt prioriteras för nyanlända. Att lära sig svenska språket och komma ut i arbetslivet redan vid ankomsten är nyckeln till integration.

2. Satsa på språkskolor i utsatta områden. Öppna språkskolor för barn och vuxna. Det ska vara möjligt att studera svenska ett par extra timmar i veckan för att förbättra sina kunskaper. Elever gynnas i skolan och vuxna kan lättare få jobb om de lär sig språket.

3. Förläng skolplikten i utsatta områden. En läsa-skriva-räknagaranti är nödvändig för lågstadieelever om de ska lämna grundskolan med fullständiga betyg. Elever det går dåligt för ska erbjudas extra lärarhjälp, läxhjälp, sommarkurser eller gå ett extra läsår.

4. Inför lokalpoliser i utanförskapsområdena. Människor känner otrygghet i sin vardag. Ungdomsgäng har tagit över makten i många områden och sprider skräck. Unga som hamnat på glid måste fångas upp i tidigt skede innan det blir för sent.

5. Blandade boendeformer även i förorten. Även invandare ska ha möjlighet att köpa sin bostad. Inte minst för att det skapar en gemenskapskänsla. Därför bör nuvarande stopplagar för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter avskaffas. Det ska inte vara ett privilegium bara för innerstaden eller svenskbebodda områden att äga sin lägenhet.

Jag vill föra en politik som bejakar varje individs möjlighet att utvecklas. Låt oss därför en gång för alla göra oss av med den politik som fokuserat på särlösningar.

Gulan Avci,
Integrationssamordnare i Stockholm,
nyvald ledamot av kommunfullmäktige, fp

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006