Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Europas ansvar för Turkiet
Publiserad i Kurdiska riksförbundets medlemstidning, Berbang Maj 2004

För drygt en vecka sedan utvidgades EU med tio nya länder. Denna händelse är otroligt viktig för Europas historia. Utvidgningen visar att Europa är återförenat och såren från andra världskriget och kalla kriget håller på att läka. Det visar också att EU håller sina löften. Det man lovade i oktober 1989 när Berlinmuren föll har man nu förverkligat.


EU:s utvidgning får inte stanna här. Det är viktigt att processen fortsätter och ger möjlighet till fler länder att bli medlemmar i EU. Genom medlemskapet påskyndas reformer och en stabilisering av demokratin. Länderna på Balkan och Turkiet är självklara framtida medlemmar i den europeiska familjen.


För att bli medlem i europeiska unionen måste Köpenhamnskriterierna uppfyllas. Det handlar bland annat om krav på ekonomiska och administrativa reformer. Landet måste också uppfylla vissa krav på demokrati och skydd av minoriteter. Det är verkligen viktigt att EU håller strängt på dessa krav. Det ger nämligen tydliga signaler till de demokratiska och reformvänliga krafterna i dessa länder att reformer lönar sig. Stränga krav gör också att minoriteter garanteras skydd och verkligen kan känna sig trygga när landet går in i EU.


De senaste månaderna har debatten kring Turkiets medlemskap i EU blivit allt hetare. Det finns starka röster i Europa som motsätter sig ett turkiskt medlemskap i EU. Det är framförallt tyska och franska kristdemokrater som vill se ett EU byggt på en kristen värdegemenskap och därför motverkar turkiskt medlemskap på grund av att landet är muslimskt. Vi anser att Turkiet som framtida EU-medlem kan utgöra ett värdefullt tillskott till den europeiska mångfalden och utgöra en bro mellan Europa och den muslimska världen. Turkiet kan också till stor del bidra till att stärka EU:s försvarsgemenskap då landet är medlem i NATO och har goda militära resurser.


Det finns dock ett frågetecken kring Turkiets medlemskap i EU och det är kurdfrågan. Den kurdiska minoriteten i landet är fortfarande förföljd och förtryckt. Två miljoner människor har drivits på flykt och evakuerats från kurdiska områden. Ungefär 5000 byar har gjorts obeboeliga och bränts ned av turkisk militär. I dag finns det lagar i den turkiska konstitutionen som förbjuder åsiktsfrihet och demonstrationsfrihet. Partier, organisationer och tidningar som vill ha en fredlig lösning har stängts ute och tystats ner av staten. Detta får inte EU bortse ifrån. För att Turkiet ska kunna bli en fullvärdig EU-medlem måste kurdernas situation förbättras.


EU måste börja ta hänsyn till vilken framtid det kurdiska folket själva vill se. En förutsättning för att fredsprocessen ska lyckas är att det kurdiska folkets identitet erkänns. Vi anser det också nödvändigt att frihet säkras åt kurderna att använda sitt eget språk i undervisning och massmedia. För att hitta en bra lösning på dessa frågor anser vi att det kurdiska folket borde få ta plats vid förhandlingsbordet när Turkiet förhandlar om medlemskap i EU.


Vad kan EU göra rent konkret? Kommissionen kan skicka en delegation till Turkiet för att observera kurdernas situation och huruvida mänskliga rättigheter respekteras. Detta har gjorts i bland annat Serbien och borde upprepas i fallet Turkiet. EU-parlamentet borde kräva amnesti åt alla politiska fångar i Turkiet. EU måste även kräva att Turkiet följer FN:s tortyrkommitté och Europeiska kommittén mot tortyr. Särskilda rapportörer borde skickas till Turkiet som granskar utomrättsliga avrättningar och förekomsten av tortyr i fängelser.


Höstens förhandligar med Turkiet kommer att vara viktiga för att avgöra kurdernas situation. EU-parlamentet har vetorätt när det gäller nya medlemsländer i EU och kan därför påverka frågan. Parlamentet har även stor informell makt i frågor som rör mänskliga rättigheter. Detta är frågor som jag som kandidat till EU-parlamentet vill driva om jag blir invald. Jag tycker det är viktigt att EU tar sitt ansvar för att demokrati och mänskliga rättigheter på allvar respekteras i Turkiet.

Maria Weimer (fp)Kandidat till Europaparlamentet
Gulan Avci (fp) Integrationssamordnare i Stockholm

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006