Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Håll imamerna borta från svenska skolor
Artikel publicerad på city debatt, tisdag den 2 maj 2006

city debatt 2 maj 2006. Förslaget att införa muslimsk lagstiftning, sharia, i Sverige har rests från Islamiska förbundet. Folkpartisten Gulan Avci anser att det är förkastligt: ”Jag är själv född i ett muslimskt land men för mig är religionen en privatsak”, skriver hon.


Ordföranden i Islamiska förbundet i Stockholm, Mahmoud Aldebe, har skrivit ett brev till alla riksdagspartier. Islamiska förbundet vill få svar från partierna hur de ställer sig till en rad krav som förbundet för fram.

Kraven gäller bland annat att förbundet vill införa muslimsk lagstiftning – sharia – parallellt med svensk lagstiftning i en rad frågor. Jag hoppas innerligt att svensk lag ska gälla i vårt land, och att våra politiker är tillräckligt starka att stå emot den här sortens fundamentalistiska särintressen.

Jag är själv född i ett muslimskt land och min familj kom som flyktingar till Sverige för 25 år sedan. Men för mig är religion en privatsak, inte något som ska upphöjas till allmän lag.

Fördomarna mot islam är stora i Sverige. Men många muslimer saknar en vilja att ställa upp på de värderingar som det svenska samhället bygger på.

Muslimsk sharialagstiftning bryter mot principen att alla människor är lika inför lagen och upphöjer mannens ställning över kvinnans. Enligt muslimsk lag, såsom den är skriven och praktiseras i exempelvis Sudan och Iran, så måste kvinnan få mannens tillstånd att resa utomlands, söner får ärva dubbelt så mycket som döttrar och det är straffbart att konvertera från islam.

Om det svenska samhället ställer upp på sådant så finns ingen anledning att tusentals flyktingar från Mellanöstern stannar i vårt land - då kan de lika gärna åka tillbaka eftersom det inte är någon skillnad i demokratin Sverige jämfört med diktaturen Iran eller Sudan.

Det finns en sak i Islamiska förbundets brev som är speciellt intressant just för Stockholm, nämligen kravet att imamer ska få undervisa i den kommunala skolan. Skolan är en kommunal angelägenhet och det är kommunfullmäktige i Stockholms stad och utbildningsnämnden i som ansvarar för våra skolor.

Islamiska förbundet vill att imamer ska undervisa muslimska barn i religion och i hemspråk (arabiska utgår jag ifrån). Detta vore fullständigt förödande.

Imamerna är ofta rena importprodukter från de fundamentaliststater som har finansierat moskéerna i Sverige. Att låta dem undervisa i våra skolor skulle gå ifrån principen att ge våra barn en allsidig och neutral undervisning. Självklart ska även muslimska barn i Stockholms skolor få bli undervisade av utbildade lärare med pedagogisk kompetens.

Det här kravet från Islamiska förbundet har att göra med något annat, nämligen att man vill utöva religiös kontroll över barnen från tidig ålder.

Skolan är till för våra barn och ungdomar. Men en del tycks tro att skolan är till för föräldrarna. Om föräldrarna är religiösa så innebär inte detta att barnen ska tvingas att gå i en religiös skola.

Tvärtom ska skolan kunna bryta med den påverkan föräldrarna har för att barnen ska se att det också finns en annan verklighet. Just detta är väldigt viktigt - skolan är till för alla elever på lika villkor, inte någon förlängd arm för föräldrar med kontrollbehov.

Därför ska religiösa skolor stoppas i Sverige och Skolverket ska införa betydligt hårdare kontroller av skolor som på olika sätt försöker att indoktrinera våra barn.

Kommunfullmäktige och utbildningsnämnden i Stockholms stad och i alla kommuner i Stockholms län bör slå fast att i vår region ska vi inte låta imamer undervisa i våra skolor.

I skolan undervisar utbildade lärare på ett objektivt sätt och de gör inte skillnad på eleverna utifrån om de är muslimer, kristna, judar, ateister eller bara vanliga kids som söker en identitet.

Gulan Avci (fp)
Integrationssamordnare, riksdagskandidat folkpartiet liberalerna i Stockholms län

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006