Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Många unga utanför arbetsmarknaden
Artikel på City debatt, den 16 februari 2006

Över en miljon människor står utanför arbetsmarknaden. De som drabbas hårdast är ungdomar. Stockholm måste satsa mer på de unga, skriver integrationssamordnaren Gulan Avci, på city debatt, den 16 februari 2006.

Varje år stiger arbetslösheten i Sverige. Över en miljon människor står utanför arbetsmarkanden. Den grupp som drabbas värst är ungdomar. När företag tvingas säga upp personal är det ofta unga som får gå först, och vid nyanställningar hamnar samma grupp längst ner på rekryteringslistan.

År 2005 var den öppna arbetslösheten på 16 procent bland ungdomar i Stockholm. Den verkliga siffran är betydligt större men syns inte i statistiken eftersom en stor del arbetslösa fallit ur systemet eller blivit instoppade i någon typ av sysselsättningsprogram.

Tilltron till arbetsförmedlingarna har försvagats kraftigt. Ungdomar ser det inte lönt att registrera sig när de inte får jobb och finner därmed andra vägar att försörja sig på.

Nyexaminerade akademiker väljer att studera vidare i väntan på att de ska få ett jobb och utökar därmed sina skulder till CSN.
Alltfler grundskoleelever i Stockholm uppfyller inte kunskapskraven för att gå vidare till gymnasiet. Gymnasieelever som är skoltrötta hoppar av skolan och vill börja arbeta istället. Men sällan ser de arbetsmarknadens dörrar öppna sig för dem.

Jag är oroad över den utveckling vi nu ser i Stockholm. Att bli arbetslös i tidig ålder får en negativ effekt i framtida arbetslivet. Livsvillkoren och svårigheterna att etablera sig på arbetsmarknaden får också konsekvenser på andra områden. Utan ett jobb blir man inte ekonomiskt självständig, självförtroendet sjunker och den dagliga kontakten med andra människor försvinner. Många tvingas leva på socialbidrag.

Socialdemokraterna tar inte tag i vår tids allra största problem. De vill inte bryta den destruktiva utveckling vi nu ser breda ut sig. Istället presenteras en rad nya meningslösa satsningar och projekt för att förfina statistiken. En hel generation befinner sig i farozonen och riskerar att hamna i utanförskap om inte någonting görs nu!

För att bryta den negativa spiralen bör arbetsgivare få möjlighet att anställa arbetslösa ungdomar i upp till ett år med en halverad arbetsgivaravgift. På så sätt får unga människor sitt första jobb och en fot in på arbetsmarkanden som på lång sikt ger arbetslivserfarenhet. Detta har den borgerliga alliansen föreslagit och vi kallar det för ”nystartarjobb”.

Avhoppen från gymnasieskolorna i Stockholm måste förhindras. Idag tvingas allt för många elever läsa treåriga teoretiska program. Yrkesprogrammen måste förbättras. Alla måste få chans till en värdig utbildning.

Fungerande lärlingsutbildningar är en viktig förutsättning för att sysselsätta unga människor och förhindra avhoppen från skolan. Kommuner och privata arbetsgivare bör ta ett gemensamt ansvar för fungerande utbildningar.

Kommunerna måste utöka utbuden på sommarjobb för skolelever som vill tjäna extra pengar under sommarlovet. Därför bör sommarjobbsgaranti införas så att ingen faller utanför.

Stockholms unga kan och vill mycket mer. Det är dags att vi tar ett helhetsgrepp över de här frågorna. Satsning på utbildning och bättre möjligheter för arbetsgivare att anställa unga är nödvändigt om vi ska kunna pressa ned ungdomsarbetslösheten. Men för detta krävs också ett nytt ledarskap i Stockholm och i Sverige.

Gulan Avci, Integrationssamordnare Stockholms län (fp)
Riksdagskandidat för Folkpartiet

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006