Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Kurderna blir bricka i spelet
Tal på måndagsrörelsen den 24 oktober 2004

Kurderna är världens äldsta och största befolkning utan tillgång till eget land. Det är ett urgammalt folk som levt i mellanöstern i ca 4000 år. Som alla andra folk måste kurderna ha rätt att själva bestämma över sin framtid, leva fritt på sin jord och förvalta sitt eget land. Men så ser inte situationen ut för de ca 40 miljoner kurder vars land delats upp mellan Turkiet, Iran, Irak och Syrien.

Inget annat folk har drabbats så hårt som kurderna. När frågan om demokratisering diskuteras i väst så är det sällan kurderna inkluderas. Jag och miljontals kurder tror att det är svårt att uppnå fred och demokratisering så länge förtryckarstater som Turkiet, Iran, Irak och Syrien fortsätter med sin smutsiga politik. Så länge Kurder inte får sina nationella, mänskliga och kulturella rättigheter så kommer mellanöstern befinna sig i ett stort vakuum.

Idag bor ca 70 tusen kurder i Sverige och ett par miljoner runt om i Europa. Jag är en av dem som flytt från förtryck och assimileringsprocesser som förtryckarstaterna Turkiet, Iran, Irak och Syrien bedrivit i decennier. Som kurd… som Svensk… och som Europé har jag rättigheter. Jag har rätt att utöva min kultur, prata mitt språk och ha existensberättigande. Men denna rättighet saknar de ca 40 miljoner kurder som bor i Mellanöstern.

Sverige och EU måste börja inse det faktum att kurder är en del av demokratiseringsprocessen i den regionen. Det finns fyra stora befolkningsgrupper i mellanöstern. Det är araber, kurder, perser och turkar. Utan en lösning på kurdfrågan kommer det vara svårt att sprida demokrati i regionen. Framförallt när processen kring Turkiets medlemskap i EU träder i kraft. Kurder måste ses som förhandlingsparter när EU inleder förhandlingar med Turkiet. Kurderna måste vara berättigade att delta när det gäller den kurdiska frågan och Kurdistans framtid.

Det är dags för EU och andra internationella samfund som visat intresse för internationella frågor att också intressera sig för frågorna om kurder och Kurdistan. Turkiet arbetade i mars 2001 fram ett nationellt program som beskrev hur partnerskapsprogrammet skulle genomföras. Programmets innehåll var ett slag i ansiktet på kurderna och ingenting om rättsliga garantier för kurdernas kulturella och språkliga identitet stadgas.

Turkiet saknar fortfarande stabila institutioner som garanterar principerna för en demokratisk rättstat, mänskliga rättigheter samt respekt för och av nationella minoriteter. Turkiet uppfyller inte de skyldigheter som följer av medlemskapet och kan därför heller inte påbörja medlemskapsförhandlingar med EU.
För mig och miljontals kurder vore det djupt olyckligt om EU ger klartecken till Turkiet om kurderna inte fås delta runt förhandlingsbordet för att skydda sina grundläggande intressen.

Skulle så ske så har EU och västvärlden ännu en gång visat att frågan demokratisering i Mellanöstern inte är en fråga om mänskliga rättigheter utan en fråga om ekonomiska, strategiska och politiska gynningar.

Tack för ordet

Gulan Avcis tal på måndagsrörelsen den 24 oktober 2004

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006