Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

För barnens rätt i samhället
Tal om barnens rätt i samhället, december 2004

Vänner,

Jag vill börja mitt tal med att citera en 15 årig kille som ursprungligen kommer från Iran, men har bott i Sverige större delen av sitt liv.

”När pappa berättar hur fattigt han har levt i Iran, hur han förföljts och torterats av den iranska regimen, så gråter jag”

”Jag blir ledsen för pappas skull, men vad kan jag göra? Jag var ju bara ett litet barn som inte förstod något”

”Nu när jag fått min frihet i Sverige, så känner jag mig inte fri. Måste jag vara min pappa evigt tacksam för att han tog mig hit? För att jag fått ett bättre liv än vad han hade i Iran”?

Detta säger 15 åriga Ali. Men denna historia är inte bara Alis historia. Det finns tusen liknande historier som andra barn bär på, men som inte uppmärksammats.

I Sverige kan de flesta barn förvänta sig ett långt och tryggt liv. I andra delar av världen saknar många barn det mest grundläggande; Rent vatten, hälsovård och skolgång.

I november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om Barns Rättigheter. Idag är den ratificerad av 192 regeringar runt om i världen, och ett av dessa länder är Sverige.

I artikel två stadgas följande;
”Alla barn är lika mycket värda, inga barn får bli diskriminerade. Det vill säga bli sämre behandlade. Det har ingen betydelse vilken färg barnet och barnets föräldrar har på huden, om barnet är flicka eller pojke. Vilket språk barnet talar eller vilken gud barnet tror på”.

Barnkonventionen, mina vänner är minst lika viktig i Sverige som andra delar av världen. Även i Sverige riskerar barn att behandlas illa och utsättas för misshandel, mobbning eller etnisk diskriminering. Barn har alltid varit en utsatt grupp i samhället. De har betraktats enbart som barn, inte som enskilda individer.

I barnkonventionens artikel 3 stadgas följande;
”Barnets bästa skall koma i främsta rummet vid alla åtgärder som gäller barn.

Principen bygger på grundläggande tankar.
Att barn har fullt och lika människovärde, och alltså inte är mindre värda än vuxna, och
Att barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd för att kunna åtnjuta sitt fulla människovärde.

Trotts arbetet för att värna barnens rättigheter så kränks de dagligen runt om i vår värld. Så länge det sker, så länge förtryck och övergrepp på barn förekommer så kan vi aldrig säga att arbetet för barns rättigheter är tillräckliga. Barnen behöver oss, och vi behöver dem, eftersom att de är vår framtid. Barnen ska i framtiden vara bärarna av de demokratiska idealen. De ska lära kommande generationer om hur viktigt det är med visioner och värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter.
Men så länge barn lever i förhållanden de inte kan åtnjuta eller hänvisa till sina rättigheter som barn och som individer i samhället, så kommer det arbete vi kämpar för att ständigt bromsas.

Barns extremt utsatta position när det gäller våld och andra sätt att kränka deras mänskliga rättigheter måste fördömas och tydligare krav måste ställas på staten att komma åt förövarna. Staten måste säga STOPP.

Vi vet att handeln med barn för sexuellt utnyttjande ökar i många delar av världen. Inom EU måste Sverige verka för att alla nödvändiga åtgärder vidtas för att sätta stop för handeln med barn till EU och mellan medlemsstaterna. Allt tänkbart stöd måste ges till barn som sålts och utnyttjats i sexhandeln.

Vi vet att många flickor och pojkar tvingas till att arbeta under mycket svåra förhållanden. Ibland är de till och med fysiskt fastbundna vid golvet eller vid en maskin. De flesta barn arbetar i privata hem, medan andra finns i fabriker inom jordbruket, klädindustrin och bordeller.

Vi vet att många unga flickor inte minst i Sverige tvingas gifta sig i mycket unga åldrar eller blir mördade för att de vill leva ett självständigt liv. Alla människor stora som små måste få rätten att göra sina egna beslut, göra sina egna val och bestämma över sitt eget liv och sin framtid.

Den senaste tiden har flera svenskar höjt rösten. Flera kräver en mer human flyktingpolitik. Det är glädjande att se att fler och fler börjar inse att svensk flyktingpolitik befinner sig i stor kris. Inga människor ska få behandlas på så sätt våra integrationsmyndigheter behandlar asylsökande. Sjuka apatiska flyktingbarn påstås framkalla apati för att familjerna ska få stanna i landet. Och integrationsministern har ingen empati när hon beordrar migrationsverket att avvisa barnen till länder där man inte vet om de kan få vård. Kvinnor avisas för att kanske åka ut för så kallat hedersmord. Detta är ett brott mot folkrätten och de grundläggande mänskliga rättigheterna.

Nyligen drabbades vi av två stora katastrofer, flodvågen i Sydostasien och stormen i Södra Sverige. Plötsligt kom medmänskligheten och solidariteten i vårt samhälle på ett helt annat sätt. Jag hoppas även att svenska folket visar samma medmänsklighet och solidaritet för de många tusentals människor som tvingats fly sina länder och söka skydd undan förföljelse, förtryck och tortyr i Sverige.

Som avslutning vill jag ännu en gång påpeka att vi inte får vara nöjda med de arbeten som görs idag för att rädda barn. Och vi ska fortsätta att kräva av den svenska regeringen att arbetet för barns grundläggande mänskliga rättigheter ska stå högt på den politiska agendan, såväl nationellt som internationellt.

Ensamma kan vi inte lyckas med denna tunga uppgift. Men tillsammans kan vi bilda ringar på vattnet, och vi kan åstadkomma väldigt mycket för att skydda våra barn. Därför är det viktigt att arbetet för barnens rätt i samhället intensifieras. De behöver oss och vi behöver dem.

Gulan Avcis tal på konferens om barnens rätt i samhället december 2004

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006