Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Turkiet är inte redo för EU!
Replik i Tidningen – Nu den 29 september 2005

Replik: Gulan Avci skriver replik på Maria Åsenius krönika i Tidningen – Nu den 29 september 2005, om Turkiets medlemskap i EU. Avci skriver att Åsenius missar vissa perspektiv på den turkiska demokratin.

Maria Åsenius, politisk rådgivare åt den finske EU-kommissionären Olli Rehn, skrev i en gästkrönika (8/9) i Nu, att Turkiet genomfört en mängd viktiga reformer under de senaste åren och därför är det viktigt att EU står fast vid sitt ord beträffande turkisk medlemskap.

Åsenius skriver även att Turkiet är en viktig pusselbit i framtiden för att gagna världsfreden och att turkiskt medlemskap skulle underlätta demokratisering av Mellanöstern. Jag instämmer! Men problemen måste också belysas. Senaste årens reformer har inte varit seriösa och förändringarna gäller inte i praktiken.

Sedan republiken Turkiets bildande 1924 så har mycket hård politik drivits mot kurder. Förtryck, förföljelser, massdeporteringar och påtvingad assimilering har varit en del av dessa metoder. Turkiet har fortfarande inte erkänt folkmordet på en miljon armenier och en halv miljon assyrier, syrianer och kaldéer. EU landet Cypern erkänns fortfarande inte, fastän Turkiet nyligen undertecknat ett unionsavtal med EU.

Portalparagrafen i grundlagen stadgar fortfarande att Turkiet är en etnisk och språklig homogen stat. Enligt den turkiska grundlagen är ”alla människor turkar och deras modersmål är turkiska”. Formuleringen utesluter att det existerar andra folkgrupper än turkar. Vidare har den turkiska regeringen inte ratificerat Romkonventionen för skydd av nationella minoriteter och konventionen för regionala språk och minoritetsspråk. Detta väljer nu EU att blunda för.

Som jag ser det finns ett inbyggt fel i EU:s förhandlingar med nya stater. Från EU:s sida handlar det om att hitta en ”demokratisk nollpunkt”. Alltså en punkt där ett nytt land anses vara tillräckligt demokratiskt för att få börja förhandla om medlemskap. Problemet är att när ett land fått klartecken att börja förhandla så ställs inga krav på att landet ska göra upp med oförrätter som har skett tidigare. Dessa förbrytelser kan nu Turkiet tryggt sopa under mattan, under devisen att ”nu blickar vi framåt”.

Varje land måste bearbeta sitt förflutna. I Sverige har Forum för Levande Historia tryckt boken ”Om detta må ni berätta” som handlar om Sveriges roll under Förintelsen. I Sydafrika tillsattes en sanningskommission när landet blev fri från apartheid.

EU:s förhandlingar ger inte något sådant utrymme eller krav på Turkiet, vilket jag ser som ett stort demokratiskt problem. Jag noterar även hur Maria Åsenius hyllar den turkiska demokratin samma dag som vi kan läsa om den turkiska staten och medias behandling av författaren Orhan Pamuk.

Gulan Avci
Integrationssamordnare (fp) med rötter i norra Kurdistan

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006