Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Turkiet måste bearbeta sin historia
Publicerad i Svenska Dagbladet den 29 september 2005

Den 3 oktober i år börjar Turkiet medlemskapsförhandlingar med EU. Men det finns fortfarande konventioner Turkiet inte ratificerat. De har heller inte tagit itu med sin historia. Det skriver Gulan Avci (fp) den 29 september 2005 i Svenska Dagbladet, synpunkt.

Den 3 oktober i år börjar Turkiets medlemskapsförhandlingar med EU. Turkiet anses ha rättat sig efter Köpenhamnskriterierna, som bland annat kräver respekt för de mänskliga rättigheterna och hänsyn till nationella minoriteter. Men så är inte fallet. Mänskliga rättigheter kränks fortfarande än idag.

Under 80 år har kurder bekämpats genom förtryck, förföljelser, massdeporteringar och påtvingade assimilering. Det kurdiska språket är förbjudet, liksom kurdiska namn på byar, städer och människor. Och allt detta återspeglar sig i den turkiska konstitutionen. De hittills genomförda reformerna är inte seriösa. Tv- och radioprogram på kurdiska får sändas 1 timme i veckan, men får inte strida mot principerna i författningen om Turkiets suveränitet. Endast harmlösa naturprogram har hittills fått sändas.

Privata språkkurser är numera tillåtna, men med begränsningen att alla deltagare måste vara över 15 år och gått ut grundskolan. Det kurdiska språket är tillåtet, men som en dialekt av turkiskan, trots att språken tillhör olika språkstammar.

Journalister och författare kan ge ut tidningar och böcker på kurdiska, men trotts det har många dragits inför rätta, anklagade för att ha brutit mot olika dunkla paragrafer.

I våras sa författaren Orhan Pamuk, (som nyligen gett ut boken Snö), i en intervju till en schweizisk tidning att Turkiet är skyldig till mord på en miljon armenier och 30000 kurder. Pamuk har sedan dess blivit utsatt för en landsomfattande hatkampanj med många dödshot. Hans böcker har bränts på bål under högtidliga ceremonier. Medan Adolf Hitlers Mein Kamp däremot sålts i tiotusentals upplagor och hyllats av turkiska förläggare som bland annat sagt att; ”Hitler är en god nationalist och förtjänar vår respekt”.

Det finns fortfarande avtal och konventioner Turkiet inte skrivit på eller reserverat sig mot, trots att EU upprepade gånger uppmanat dem att underteckna.

Inget land kan vara tryggt om det inte bearbetat sitt förflutna. Och frågan är om EU kan ställa sig bakom alla de brott mot mänskligheten Turkiet gjort sig skyldiga till utan att ställa tillräckliga krav?

Gulan Avci
Integrationssamordnare (fp) med rötter i norra Kurdistan

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006