Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Mångfaldspartiet liberalerna 2006?
Ur Folkpartiets medlemstidning, Folkpartinytt, nr 2-2004

Integration handlar inte enbart om att invandrare ska inlemmas i det svenska samhället. Det förutsätter också svenskars deltagande. Det skriver Gulan Avci i Folkpartinytt, nr 2, 2004.

En av de mest betydelsefulla förändringarna som skett i det svenska samhället under de senaste decennierna är den ökande invandringen. Sverige har med ca 1 miljon utlandsfödda invånare blivit ett mångkulturellt samhälle. Om man räknar de med föräldrar födda utomlands blir siffran 1.7 miljoner.

I politiken och många andra sammanhang blir människor som av olika skäl söker sig till Sverige ofta behandlade som en enhetlig grupp vilket är fel. Att tillhöra en etnisk grupp innebär inte heller att alla är lika, alla människor har olika förutsättningar och drömmar om framtiden.

”Oavsett bakgrund, begåvning, fysisk och mental styrka måste alla människor få många livschanser, många möjligheter att växa och utvecklas, det är vad folkpartiets liberala ideologi utgår från, nämligen den enskilde människan”, för att citera vårt eget material.

Integrationspolitiken handlar i grunden om rättvisa och jämlikhet, men situationen skiljer sig mellan olika etniska grupper. Frågor om utbildning, arbete, boende och förmåga att kommunicera på svenska är viktiga för hur livet gestaltar sig i det nya landet. Under senare år har segregationen ökat främst i Sveriges storstäder. I Stockholmsregionen lever olika grupper i skilda världar. Invandrartätast är Botkyrka och Järva.

Folkpartiet har de senaste två åren uppmärksammat integrationsproblemen, vilket blev en central fråga i valrörelsen år 2002. En rad underlag och program arbetades fram om partiets syn på integrationspolitiken. Folkpartiet bröt tystnaden och tog debatterna som inget annat parti vågade. Folkpartiet tordes ställa krav, vissa vilka partier stämplade som främlingsfientligt. Folkpartiet lyckades reda ut begreppet integration och menade att alla medborgare ska ta ansvar, men också känna samhörighet och delaktighet i samhällsgemenskapen.

Idag har vi en vision om det ledande mångfaldspartiet inför 2006. Då krävs att hela partiet uttrycker en vilja till förändring. Alla vi måste tillsammans arbeta för framtidens mångkulturella Sverige.

Integration går nämligen inte bara ut på att invandrarna skall inlemmas i det svenska samhället. Det gäller också att svenskar skall klara av att leva sida vid sida med andra kulturer, utan att kräva en alltför långtgående anpassning till svenska normer och vanor. Likaså måste olika grupper med utländsk bakgrund respektera varandra och det svenska samhället.

Denna toleranta samlevnad mellan olika kulturer har större chans att förverkligas om vi lär känna varandra bättre. I synnerhet är det viktigt att fördomar och missförstånd rensas ut.

Gulan Avci
Integrationssamordnare, Stockholms län (fp)

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006