Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Mitt förslag är inte rasistiskt
Publicerad på sidan 4 i Expressen den 4 mars 2005

När folkpartiet presenterade sitt integrationspolitiska förslag haglade anklagelserna om populism, rasism och flört med främlingsfientliga väljare. Det är djupt orättvis kritik, anser Gulan Avci, medlem i den grupp som utarbetade förslaget. Barnäktenskap, könsstympning, tvångsäktenskap eller så kallade hedersmord är inte förenliga med den svenska värdegrunden och det måste markeras skriver hon. Artikeln har publicerats på sidan 4 i expressen den 4 mars 2005.

Onsdagen den 2 mars presenterade folkpartiets arbetsgrupp för integration ett 25-punktprogram med förslag till en ny integrationspolitik mot utanförskap. Trots att de omfattande förslagen spänner över områden som egenmakt, arbete, jämställdhet och trygghet i ett integrationssammanhang har fokus riktats mot ett förslag.

Skarp kritik har riktats mot förslaget om krav på utvisning av utländska medborgare som begår allvarliga eller upprepade brott i Sverige. Folkpartiet och arbetsgruppen som författat rapporten, som bestå av fyra personer med utländsk bakgrund, utmålades som ”främlingsfientliga” av kritikerna.

Att svensk integrationspolitik har misslyckats totalt är ett faktum. Utanförskapets utbredning har framförallt slagit hårdast mot olika invandrargrupper. Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige, ett landskap präglat av utestängning från arbetsmarkanden, bostadssegregation, bidragsberoende, maktlöshet och sårbarhet. Men i Sverige är det förbjudet att tala om de faktiska problem som existerar, eftersom det anses som rasistiskt och främlingsfientligt och utmålar vissa grupper.

Det man måste komma ihåg är dock att när kritikerna tabubelägger diskussionen blir intoleransen allt mer tydlig och främlingsfientligheten får starkare fäste i vårt samhälle. Kritiken som riktats mot oss i arbetsgruppen vittnar ännu tydligare om hur inflammerad diskussionen är.

Den som inte tar tag i dagens stora integrationsproblem, inte minst vad gäller brottsligheten bland utländska medborgare, bäddar för en växande främlingsfientlighet. Vi vill värna mångfalden, det toleranta och öppna samhället och vi vill att fler människor ska få komma hit. Men vi måste också sätta tydliga gränser för mångfalden.

När grova brott begås av enskilda personer med utländsk bakgrund så sätter det stämpel på oss alla. Barnäktenskap, könsstympning, tvångsäktenskap eller så kallade hedersmord är inte acceptabelt. Det är inte förenligt med de svenska värdegrunderna. Det verkar dock som att kritikerna är av en annan uppfattning. De förslag vi presenterat innebär ett förtydligande och en skärpning av lagen - inget annat. Vi tar gärna emot kritik, men att stämpla oss som främlingsfientliga är lika osakligt som absurt.

Genom att försöka tysta debatten gör kritikerna de främlingsfientliga krafterna en tjänst och demokratin en otjänst. Att förenkla integrationsdebatten genom att kalla oss rasister är en destruktiv debatteknik som inte hjälper någon allra minst oss invandrare. Integrationsdebatten är för viktig för att förringas med enkel smutskastning, i en konstruktiv debatt måste vi säga det vi menar och mena det vi säger.

Gulan Avci, ledamot av programgruppen

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006