Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Kurderna välkomnar EU-medlemskap
Publicerad på läsarnas DN den 12 september 2004

Den kurdiska frågan är den viktigaste politiska frågan i Turkiet och därför en viktig fråga inför medlemskapsförhandlingar mellan EU och Turkiet, skriver Gulan Avci på läsarnas DN den 12 september 2004.

Martti Ahtisaarie, Finlands före detta president och ordförande för Independent Commission on Turkey skrev på DN:s ledarsida den 9/9 att Turkiets ansträngningar för att uppfylla EU:s medlemskriterier är positiva. Genom bland annat banbrytande ansträngningar när det gäller respekten för mänskliga rättigheter, skydd för minoriteter, avskaffande av dödstraff, garantier mot tortyr, jämställdhet mellan könen och begränsningar av militärens inflytande inom politiken har de kommit långt. Att inte börja inleda förhandlingar vore att svika tidigare utfästelser och allvarligt skada EU:s trovärdighet internationellt.

Jag är kurd, men har de senaste 22 åren bott i Sverige. Jag bor i Sverige för att jag och min familj begått ett brott i Turkiet. Vårt brott är att vi är kurder och att vi krävt våra mänskliga, kulturella och språkliga rättigheter.

Turkiet har under decennier bedrivit en systematisk och brutal assimileringspolitik mot kurder. Hela världen känner till regimens trakasserier, tortyr och mord av kurder. Den kurdiska frågan är den viktigaste politiska frågan i Turkiet och därför en viktig fråga inför medlemskapsförhandlingar mellan EU och Turkiet.

De reformer som skett är inte seriösa. Det finns heller inga konkreta handlingsprogram som garanterar kurdernas grundläggande nationella och demokratiska rättigheter i Turkiet.

Idag tillåts endast Tv sändningar på kurdiska i en timme och några privata kurser i kurdiska. Det kurdiska språket är inte officiellt. Det kurdiska alfabetet är inte tillåtet. Föräldrar kan inte döpa om sina barn till kurdiska namn.

Majoriteten av kurderna välkomnar ett EU-medlemskap. Men den dagen EU välkomnar Turkiet måste komma efter den dagen alla medborgare i landet har samma rättigheter, det vill säga, den dagen kurder har rätten att välja vilket språk de vill tala, vilket alfabet de vill skriva på och vilken kultur de vill tillhöra.

Den dagen som kan bli glädjens dag för både kurder och turkar kan endast ske under förutsättning att EU tar ansvar för att demokrati och mänskliga rättigheter respekteras i Turkiet.

Gulan Avci
Kurd från Turkiet

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006