Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Skolan kan vara ljuset i förorterna
Ur Folkpartiets medlemstidning, Folkpartinytt, nr 3-2004

I invandrartäta skolor går många elever ut grundskolan med ofullständiga betyg. Språket är nyckeln till framgång, därför är det nödvändigt att elever får extra hjälp att lära sig svenska. Det skriver Fredrik Malm och Gulan Avci i Folkpartiets medlemstidning, Folkpartinytt, nr 3-2004.

Språket är det viktigaste redskapet för kommunikation, för att vara delaktig i samhället och hävda sina rättigheter. Därför vilar ett stort ansvar på den svenska skolan att ge förutsättningar för alla att kunna hantera språket på ett bra sätt.

Språket är också nyckeln till integration, den verkliga entrébiljetten till svenska samhället för alla som lever här. Dagens barn är morgondagens ljus, men tyvärr är ljuset inte tillräckligt starkt i invandrartäta förorter.

Ett drabbat område är Fittja, en av Sveriges mest invandrartäta storstadsförorter. Ca 90 procent av befolkningen har utländsk härkomst. Befolkningen är ung jämfört med övriga stockholmsregionen. I medierna har Fittja oftast negativ klang, området har blivit en symbol för otrygghet och utsatthet vilket skrämt bort svenskarna därifrån.

Förortens ungdomar tar smällen och blir utmålade som potentiella bovar. Konsekvensen är att ungdomars integration försvåras än mer. En anledning till Fittjabarnens isolering är den höga arbetslösheten bland de äldre. Folkhälsan är försämrad, den dåliga ekonomin påverkar både det sociala livet och boendet, men framförallt barnen som växer upp.

Fyra av tio elever på Fittjaskolan går ut nian med ofullständiga betyg, och det är ofta i kärnämnena svenska, engelska och matematik som bristerna är störst. I en del klasser kan lärarna blicka ut över bänkrader där det endast sitter invandrarelever.

Många elever talar så dålig svenska att de behöver hjälp av specialpedagoger. Ofta har föräldrarna ännu större problem med språket och kan därför inte hjälpa sina söner och döttrar med läxorna, vilket gör att barnen får ytterligare en börda att bära både i skolan och senare i livet.

Det har kommit många larmrapporter och varningssignaler, men de har inte tagits på allvar. Regeringen beslutade 1998 om en storstadssatsning i invandrartäta förorter. Fittja ingick i satsningen. Målen har inte fullföljts, tvärtom har segregationen och utanförskapet ökat och glappet allt större mellan Fittjaborna och resten av Stockholmarna.

Hur ska man komma i bukt med dessa problem? Nedan följer några förslag från vår sida.
• Inför ett tionde läsår för de elever som inte har fullständiga betyg.
• Lägg ner en eller två skolor i förorten, låt barnen börja i skolor med fler svenska barn.
• Öka kontrollen av skolor som håller undan barnen från svenska samhället
• Inför läxhjälp för de elever som har det allra svårast.
• Öka resurserna till skolan, främst skolpengen som går till undervisning.
• Höj modersmålslärarnas status och motivera dem att skaffa lärarexamen, men låt inte undervisning inkräkta på den ordinarie undervisningen.

Gulan Avci, integrationssamordnare folkpartiet Stockholms län
Fredrik Malm, gruppledare Integrationsnämnden Stockholms stad

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006