Därför är jag liberal
Publicerad på magasinet Neo den 6 september 2010

Socialdemokraternas valfusk i invandrartäta förorter är ovärdigt en demokrati
Publicerad på Newsmill torsdag 9 september 2010

LAS stänger ute ungdomar
Publicerad på Newsmill 25 augusti 2010

Språktest bra för integrationen
Publicerad i Svenska Dagbladet söndag 15 augusti 2010

Visa alla artiklar 

Baylan sviker Botkyrka
City Debatt, 23 augusti 2005

Framtidstron har blivit en bristvara i Fittja. En av tre niondeklassare är underkänd i minst ett ämne och kunskaperna i det svenska språket är minst sagt begränsade. En borglig skolminster behövs om problemen ska lösas, skriver Gulan Avci (fp) i city debatt den 23 augusti 2005.

Nu i dagarna öppnar skolorna i Stockholm. Men långt ifrån alla elever har njutit av sommaren. I Fittjaskolan är en av tre niondeklassare underkänd i minst ett ämne. Oftast är det i svenska och engelska som bristerna är störst. Var femte elev klarar inte av att skriva en sammanhängande text eller läsa en bok. Det är naturligtvis mycket allvarligt. Att behärska svenska språket i tal och skrift är avgörande för att eleverna ska kunna kommunicera, vara delaktiga i samhället och hävda sina rättigheter. Språket är också nyckeln till integration, den verkliga entrébiljetten till arbetslivet och in i det svenska samhället.

Alla barn och ungdomar vistas en stor del av sin tid i skolan, och skolan måste därför betraktas som den viktigaste platsen för barnens utveckling. När en elev går ut grundskolan förändras livet mycket. Man tar ett steg in i vuxenvärlden och måste göra val inför framtiden. Tyvärr har framtidstro blivit en bristvara för elever i Fittja. Arbetslösheten är hög och social utsatthet bland invandrarungdomars föräldrar har orsakat stora problem. För många är möjligheten att resa sig och komma tillbaka liten, vilket skapat ett samhälle där de som hamnar utanför systemet har svårt att ta sig in igen.

Fittja har under många år varit föremål för åtgärdsprogram som Fittjaprojektet, Blommansatsningen och Storstadssatsningen 1998-2002. Syftet har varit att ge storstadsregionerna goda förutsättningar. Den sociala, etniska och diskriminerande segregationen i invandrartäta områden skulle brytas. Arbete och tillväxt skulle skapas för de människor som behövde det mest. Tyvärr har resultaten varit undermåliga. Tvärtom har segregationen och utanförskapet ökat.

Trots att storstadssatsningarna varit ett stort fiasko har socialdemokraterna inte tagit lärdom av erfarenheterna. I regeringens budgetproposition för år 2005 föreslås ytterligare resurser för att förstärka ”insatserna” i skolor i segregerade områden. Bland annat ska modersmålsundervisningen stärkas. Jag har ingenting emot mer pengar till skolan och utsatta områden, med det räcker inte. Vi måste gå till roten av problemen. Tyvärr är socialdemokraterna inte redo att tänka om när det gäller synen på krav, utvärdering och arbetsro i skolan.

Om alla elever i Fittja ska kunna bli godkända i skolans viktigaste ämnen måste kunskapsmålen göras tydliga, kontrolleras med utvärderingar, kommuniceras med hemmen och stöttas med extra insatser där sådana behövs. Det krävs lugn och arbetsro på lektionerna. Lärarna måste få de befogenheter som krävs för att kunna upprätthålla tryggheten i skolan. Det behövs en särskild satsning på högre lärarlöner för att fler välutbildade lärare ska söka sig dit. Överhuvudtaget måste läraryrkets status höjas.

Regeringens nya satsning på hemspråk får inte leda till att invandrareleverna missar den ordinarie undervisningen. Modersmål ska därför erbjudas efter ordinarie skoltid. Det är det svenska språket och inte modersmålet som kommer att ge jobb i framtiden.

Jag är oroad över utvecklingen. Med dagens socialdemokratiska skolpolitik kommer alltfler elever i Fittja lämna skolan med ofullständiga betyg och hamna i samma utanförskap som deras föräldrar. Därför behöver Sverige förändring och en ny borgerlig skolminister som vågar ställa krav och ger skolan nya verktyg att säkra kommande generationers framtid.

Gulan Avci, Integrationssamordnare (fp)

  Startsidan | Om Gulan | Mina sikter | Artiklar | Press | Bli min rdgivare | Lnkar | Kontakt
Fotografier av Mats Hgberg. Skyddat enligt lagen om upphovsrtt. Gulan Avci 2006